vnmarinesupply.com

Bơm thoát sàn bằng tay

Mã sản phẩm: 18510

Giá: Liên hệ

Trạng thái: Có sẵn

Số lượng

Bơm thoát sàn bằng tay

18510: Nhựa, Thể tích bơm: 12-25GPM(Tối đa),  
            25.4mm ống 

Sản phẩm tương tự: